Dobro došli

Djelujemo na području cijele Njemačke i vršimo sve formalitete sa ustanovama

Prijevoz umrlih/pokojnika vršimo sa područja cijele Njemačke iz svih gradova:

Stuttgart

Karlsruhe

Mannheim

Frankfurt

Köln

Düsseldorf

Duisburg

Essen

Bielefeld

Hannover

Hamburg

München

Berlin

Nudimo vam mogućnost kompletne organizacije pogreba od nastupa smrti do ukopa.