Izjava o zaštiti podataka


ALBT.de se obvezuje čuvati povjerljivima Vaše osobne podatke prijavljene kod narudžbe, koji su prikupljeni zbog računovodstva, kreiranja računa, te radi isključivo poslovnog kontakta s Vama za vrijeme korištenja naših usluga.


Svi podaci u procesu narudžbe zaštićeni su sigurnosnim SSL protokolom, tj. kriptirani su kod prijenosa čime je zajamčen siguran trasfer podataka do naše baze.


ALBT.de ne zapisuje podatke sa kreditnih kartica.


ALBT.de obvezuje se da neće prodati, iznajmiti ili dijeliti Vaše podatke trećoj strani bez Vaše suglasnosti, osim u slijedećim situacijama:

 • kod usluge registracije domena gdje se Vaši podaci moraju dostaviti radi samog procesa registracije domene;
 • kod prodaje SSL certifikata gdje je upis Vaših točnih podataka preduvjet za dobivanje certifikata;
 • kod obrade poslovnih podataka u našem računovodstvu;
 • u slučaju prijenosa poslovanja na neko drugo društvo;
 • u slučaju službenog zahtjeva za podacima državnih institucija Republike Hrvatske, u kom slučaju osim podataka o pravnoj/fizičkoj osobi može biti zatražen pristup web site-u (logovima, bazama podataka, programima ..) Vezana vijest: Pravilnik o korištenju usluga

Izjava o povjerljivosti


Ovom izjavom se ALBT.de obvezuje da će sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa a koji se nalaze u zbirkama osobnih podataka poduzeća te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.


Također, ALBT.de se obvezuje da osobne podatke kojima ima pravo i ovlast pristupa neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama uz izuzetak gore spomenutih situacija gdje su dotični podaci ključni za pružanje usluge te se obvezuje da će povjerljivost istih osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima.


Poduzeće ALBT.de je upoznato s tim da bilo kakvo neovlašteno raspolaganje osobnim podacima kojima ima pravo pristupa u svom radu predstavlja povredu radne obveze.


Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – GDPR Uvod


GDPR je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine i predstavlja najznačajniju promjenu vezanu uz zaštitu osobnih podataka u posljednja dva desetljeća. Dizajnirana i izvedena je na takav način da u potpunosti ispunjuje potrebe digitalnog doba.


Dvadeset i prvo stoljeće donosi širu primjenu tehnologije u svakodnevnom životu, kao i nove definicije osobnih podataka. Cilj GPDR-a jest standardizirati zakone o zaštiti podataka na području Europske unije i time pružiti pojedincima veća i konzistentnija prava vezana uz pristup i kontrolu njihovim osobnim informacijama.


Naša predanost zaštiti podataka


ALBT.de (u tekstu označeno kao i mi, naše) je u potpunosti predana cilju pružanja sigurnosti i zaštite osobnih podataka korisnika koji se obrađuju, kao i pružiti svojim korisnicima konzistentan pristup zaštiti podataka. Uvijek smo nastojali imati robustan i efektivan program zaštite podataka koji je u skladu s aktualnim zakonima, kao i osnovnim principima zaštite podataka. Unatoč tome, prepoznajemo potrebu za njegovim unapređenjem kako bi u potpunosti zadovoljio smjernice GDPR-a i zakone Republike Hrvatske.


Prava osobe čiji su podaci prikupljeni


Pored prethodno navedenih pravila i postupaka kojima se pojedincima mogu osigurati njihova prava na zaštitu podataka, pružamo pristup putem naših web stranica o pravu pojedinca za pristup svim osobnim podacima koje ALBT.de obrađuje o njima. Osobe čiji su podaci prikupljeni imaju pravo zatražiti informacije o:

 • Svim osobnim podacima koje posjedujemo o njima
 • Svrsi obrade podataka
 • Kategorijama osobnih podataka koje se obrađuju
 • Svim stranama koje će imati uvid u osobne podatke
 • Kako dugo će osobni podaci biti pohranjeni
 • Izvoru podataka, ukoliko nismo prikupili podatke osobno od njih
 • Pravu na ispravljanje nepotpunih ili pogrešnih podataka o njima, kao i procesu za pokretanje ispravljanja i nadopune podataka
 • Pravu o zahtjevu za brisanje osobnih podataka ili zahtjevu za ograničavanje obrade podataka u skladu sa svim relevantnim zakonima za zaštitu podataka te pravu za ulaganje prigovora na bilo koji oblik direktnog marketinga prema njima i dobivanju uvida u sve automatizirane procese direktnog marketinga kojima je on proveden
 • Pravu za ulaganju prigovora ili traženju pravnog lijeka te koga je potrebno kontaktirati u tim situacijama

Sigurnost informacija te tehničko/organizacijske mjere


ALBT.de ozbiljno shvaća privatnost i sigurnost pojedinaca, kao i njihovih osobnih podataka te poduzima sve razumne mjere i mjere opreza kako bi podaci koji se obrađuju bili zaštićeni. Postoje robusne sigurnosne politike i procedure za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, izmjene, otkrivanja ili uništenja koje imaju nekoliko slojeva sigurnosnih mjera, uključujući:

 • SSL
 • Kontrolu pristupa
 • Pravila o lozinkama
 • Šifriranje
 • Pseudonimizacija
 • Prakse
 • Ograničenja
 • IT
 • Autentifikacija

GDPR uloge i zaposlenici


U ime ALBT.de je određen Ante Lerota kao osoba zadužena za sigurnost podataka te je formirana grupa zadužena za implementaciju pravila i procedura u skladu s GDPR-om. Dotična grupa je zadužena za promicanje svijesti o GDPR-u u organizaciji, razumijevanje zaposlenika te kontinuiranu usklađenost s GDPR-om. Proveden je program osposobljavanja zaposlenika koji će biti dostupan svim zaposlenicima prije 25. svibnja 2018., a dio je i godišnjeg programa obuke na razini cjelokupne organizacije.